Hvad er tinglysning?

Tinglysning
5/5 - (1)

Tinglysning er en offentlig registrering af ejerskab eller rettigheder i køretøjer eller ejendomme. Registreringen (tinglysningen) bliver registreret i Tinglysningsretten, som er en del af Domstolene. Helt simpelt, er en tinglysning et dokument, der bliver registreret i tinglysningssystemet, som så gør ejerskabet eller rettigheden gyldig. Tinglyste dokumenter er offentligt tilgængelige og er alle omfattet af tinglysningsloven.

Hvad skal tinglyses?

Mange folk tror, at det blot er fast ejendom, der skal tinglyses, men der findes i dag fire områder, som kan tinglyses. Alle fire områder er registreret i tinglysningsbogen og bliver derefter registreret i hver sin tingbog:

  • Andelsboligbogen
  • Tingbogen for fast ejendom
  • Bilbogen
  • Personbogen

Ejendomme:

I denne kategori håndteres der tinglysning af fast ejendom og tinglysning af andelsbolig. Ved køb eller overtagelse af ejendom/bolig, er der forskellige oplysninger, der skal registreres i tinglysningsregistret.

  • Oplysninger om ejerskab i ejendommen
  • Rettigheder for ejendommen, f.eks. lokalplaner og brugsrettigheder
  • Sikkerhed i ejendommen, f.eks. pant

Andelsboligbogen adskiller sig fra tingbogen for fast ejendom ved dét, at den kun indeholder tinglysninger af andelsboliger, hvorimod tingbogen for fast ejendom indeholder tinglysninger af alle andre ejendomstyper. 

I andelsboligbogen er der registreret tinglysninger af rettigheder over en andelsbolig, f.eks. pant og udlæg. Det er her, det er noteret, hvilke eventuelle hæftelser, der er i en andelsbolig.

Køretøjer:

Biler og andre motoriske køretøjer bliver registreret i bilbogen. Ved køretøjer er det oplysninger om ejerskab og sikkerhed i form af pant eller ejerskabsforbehold, der skal tinglyses. Ejerskabsforbehold betyder, at ejerskabet først fuldt overgives, når køretøjets fulde beløb er betalt. Hvis man f.eks. køber en brugt bil, så skal man altid tjekke, om der er registeret pant i køretøjet. Hvis du køber en bil med gæld, så er det dig, der hæfter for gælden.

Personer:

Ved tinglysninger i forbindelse med personer, er det oplysninger omkring myndighed, f.eks. forældremyndighed over et barn. Det kan også være forhold mellem ægtefæller i form af f.eks. fremtidsfuldmagter og ægtepagter, hvor mange ægtepar ønsker at få oprettet særeje. 

I personbogen kan der også være registreringer omkring pant i virksomheder. Virksomhedspant er, når en virksomhed låner penge og långiveren får sikkerhed i virksomheden. Som sikkerhed, tilbyder virksomheden typisk aktiver som varelager, driftsinventar eller tilgodehavende. Virksomhedspant oprettes gennem et skadesløsbrev eller ejerpantebrev.

Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift, også kaldet tinglysningsgebyr, er det beløb man betaler i afgift til staten for at tinglyse dokumenter, som f.eks. skøde eller pantebrev.

Tinglysningsafgiften afhænger af, hvad der skal tinglyses, og er opdelt i to dele – et fast beløb og en variabel værdiafgift. Værdiafgiften afhænger af købspris eller lånets størrelse (hovedstol).

Pris på tinglysning af skøde

Hvis en ejendom skal have ny ejer, eller hvis der ændres på ejerskabet i en ejendom, så skal der tinglyses et skøde (eller gaveægtepagt). Tinglysningsafgiften indeholder et fast beløb på 1.750 kr. plus den variable værdiafgift, som i dette tilfælde er på 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100).

Pris på tinglysning af ægtepagt

Tinglysning af en ægtepagt, altså et dokument omkring særeje mellem to ægtefæller, har en fast tinglysningsafgift på 1.750 kr.

Pris på tinglysning af pantebrev

Tinglysningsafgiften for pant (pantebrev), f.eks. pant i fast ejendom, har et fast beløb på 1.730 kr. plus en variabel værdiafgift på 1,5% af pantbeløbet (oprundes til nærmeste 100).

Pris på tinglysning af bil

Tinglysningsafgiften ved køb af bil, har et fast beløb på 1.750 kr. plus en variabel værdiafgift på 1,5% af bilens købspris (oprundes til nærmeste 100).

Debitorskifte i forbindelse med tinglysning

Inden vi beskriver debitorskifte, så lad os lige fastslå, hvad der forstås ved debitor og kreditor.

Hvad er en debitor?

En debitor er en person, der skylder noget til én eller flere personer. Hvis vi tager udgangspunkt i bolighandel, bliver du f.eks. debitor, når du foretager et lån til at finansiere dit boligkøb.

Hvad er en kreditor?

En kreditor er den eller de personer, som har penge til gode fra andre personer. En debitor skylder beløbet til en kreditor. I dette tilfælde med lån til boligkøb, så er låntageren en debitor og banken, altså långiveren, er kreditor.

Hvad betyder debitorskifte?

Et debitorskifte er, når debitor, altså personen med gæld, overdrager den gæld til en anden person. Et debitorskifte kan derfor forstås som en simpel overdragelse af gæld. I forbindelse med debitorskiftet, overtager den nye debitor, udover gælden, også de krav og vilkår, som var gældende for den tidligere debitor.

Når man snakker om debitorskifte er det, i langt de fleste tilfælde, i forbindelse med ejerpantebrev ved bolighandel. Et ejerpantebrev beskriver gælden i boligen, som skal gives videre til den nye ejer.

Debitorskifte ved boligkøb

Når du køber hus, ejendom eller anden form for bolig, så overtager du også tidligere ejers eventuelle gæld i boligen. Debitorskifte i denne forbindelse, betyder derfor, at gælden bliver overdraget fra én person til en anden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *